Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Hydrogeochemistry
Learning outcome:
Potrafi pobrać próbki wody podziemnej, wykonać podstawowe pomiary i opracować charakterystykę składu chemicznego wody
Connections with FLO:
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
  • GG1A_U13
    Potrafi wykonać podstawowe obliczenia i analizy parametrów hydrogeologicznych ośrodka skalnego i je zinterpretować.