Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Hydrogeochemistry
Learning outcome:
Przy użyciu programu do modelowania hydrogeochemicznego potrafi określić model roztworu wodnego (specjacje) oraz równowagę roztworu wodnego z określonymi substancjami mineralnymi
Connections with FLO:
  • GG1A_U10
    Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania.
  • GG1A_U14
    Stosuje podstawowe techniki i narzędzia informatyczne w zakresie nauk geologicznych i potrafi zastosować je w praktyce inżynierskiej.