Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Regional hydrogeology
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłej weryfikacji obowiązującego stanu prawnego dotyczącego dokumentacji regionalnych.
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.