Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Hydrology
Learning outcome:
Zna ogólną charakterystykę procesów hydrologicznych stanowiących główne składowe obiegu wody w przyrodzie oraz związków pomiędzy wodami powierzchniowymi, podziemnymi i ekosystemami zależnymi.
Connections with FLO:
  • OS1A_W01
    The graduate has knowledge of geology and hydrology, including the basics of general geology, mineralogy and petrography, geomorphology and quaternary geology, hydrology and hydrogeology, applicable to understanding, describing and analyzing selected environmental protection issues.
  • OS1A_W11
    The graduate has knowledge of basic definitions and terminology in the field of environmental protection and knows the development and research methods used in mathematical and natural sciences and environmental sciences.