Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Hydrology
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę na temat bilansu wodnego i obszarów bilansowych oraz modeli zlewni. Posiada wiedzę o bilansie wodnym dla Polski dla roku przeciętnego i określaniu wielkości składowych bilansu.
Connections with FLO:
  • OS1A_W01
    The graduate has knowledge of geology and hydrology, including the basics of general geology, mineralogy and petrography, geomorphology and quaternary geology, hydrology and hydrogeology, applicable to understanding, describing and analyzing selected environmental protection issues.
  • OS1A_W11
    The graduate has knowledge of basic definitions and terminology in the field of environmental protection and knows the development and research methods used in mathematical and natural sciences and environmental sciences.
  • OS1A_W14
    The graduate understands the links between the achievements of mathematical and natural sciences and environmental sciences and the possibilities of their use in socio-economic life, taking into account the sustainable use of biological diversity.