Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Hazards and protection of the water environment
Learning outcome:
zna podstawowe aspekty prawne ochrony środowiska wodnego; ma ogólną wiedzę o zasadach, narzędziach i instrumentach związanych z ochroną wód przed degradacją ich jakości oraz ograniczeniem zasobów; ma wiedzę o planowaniu gospodarowania wodą w zlewni w aspekcie ochrony wód.
Connections with FLO:
  • OS1A_W06
    The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.