Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Interpretation of seismic engineering data
Learning outcome:
Student zna podstawy interpretacji inżynierskich badań refrakcyjnych
Connections with FLO:
 • GF1A_W01
  Zna i rozumie metody matematyczne i statystyczne niezbędne do opisu podstawowych praw fizycznych
 • GF1A_W02
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia zjawisk i procesów przyrodniczych
 • GF1A_W03
  Posiada ogólną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną do zrozumienia podstaw metod geofizycznych
 • GF1A_W05
  Zna podstawowe zasady projektowania badań geofizycznych
 • GF1A_W06
  Zna i rozumie podstawowe metodyki prowadzenia prostych badań terenowych i laboratoryjnych
 • GF1A_W07
  Ma elementarna wiedzę na temat możliwości wykorzystania danej metody geofizycznej w określonej sytuacji geologicznej
 • GF1A_W17
  Zna i rozumie zjawiska fizyczne i procesy zachodzące we wnętrzu i w skorupie Ziemi