Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Interpretation of seismic engineering data
Learning outcome:
Student potrafi przeprowadzić przetwarzanie i interpretację danych pomiarowych
Connections with FLO:
 • GF1A_U09
  Potrafi korzystać z materiałów źródłowych pochodzących z innych niż geofizyka dziedzin nauki
 • GF1A_U10
  Na podstawie materiałów źródłowych potrafi wyciągać wnioski podczas realizacji prostych zadań inżynierskich
 • GF1A_U11
  Potrafi wyciągać wspólne wnioski na podstawie wyników badań różnymi metodami geofizycznymi
 • GF1A_U12
  Na podstawie wyników badań geofizycznych i materiałów pochodzących z różnych źródeł potrafi konstruować proste modele budowy ośrodka skalnego
 • GF1A_U13
  Posiada umiejętność zastosowania metod statystycznych do analizy danych geofizycznych
 • GF1A_U14
  Potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi do wizualizacji i wstępnego przetwarzania danych
 • GF1A_U15
  Posiada umiejętność czytania map