Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Interpretation of seismic engineering data
Learning outcome:
Student zna zastosowania metody w prospekcji geologicznej
Connections with FLO:
  • GF1A_W12
    Rozumie interdyscyplinarny charakter nauk matematyczno-przyrodniczych
  • GF1A_W13
    Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trenach rozwojowych przemysłu geofizycznego oraz ich zastosowaniu w życiu społeczno-gospodarczym