Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Soil engineering
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, aktów prawnych, Internetu w zakresie badań gruntów; potrafi wyciągać podstawowe wnioski, formułować i uzasadniać proste opinie
Connections with FLO:
  • OS1A_U02
    The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.