Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretacje sondowania DPL, badania presjometrycznego, badania płytą sztywną.
Connections with FLO:
  • OS1A_W09
    The graduate knows basic measurement equipment used in experiments and measurements of some properties and physical characteristics, as well as methods of estimating measurement errors.