Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Geotechnika w ochronie środowiska
Learning outcome:
Zna podstawowe metody i techniki stosowane do oceny niektórych parametrów fizyko-mechanicznych podłoża gruntowego
Connections with FLO:
  • OS1A_W13
    The graduate has knowledge of basic techniques and research tools used in soil science, geophysics, remediation, renaturation and geochemistry, biochemistry, microbiology.