Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geotechnika w ochronie środowiska
Learning outcome:
Zna wymagania dotyczące projektowania prac oraz prowadzenia badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych, a także ich zakresu
Connections with FLO:
  • OS1A_W21
    The graduate knows basic methods, techniques, tools and materials used to solve simple engineering tasks related to environmental protection.