Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geotechnika w ochronie środowiska
Learning outcome:
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i źródeł elektronicznych, w zakresie projektowania prac geologiczno-inżynierskich; potrafi integrować uzyskane informacje
Connections with FLO:
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.