Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Diploma seminar
Learning outcome:
zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej szczególnie w zakreśie własności prac naukowych i dzieł w internecie
Connections with FLO:
  • IT1A_W22
    zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej