Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Information technology
Learning outcome:
Ma świadomość zmienności stanu wiedzy i dostępnej informacji, rozumie konieczność bieżącego uaktualniania swoich kompetencji
Connections with FLO:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.