Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie podstaw prawa ochrony własności intelektualnej: prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną.
Connections with FLO:
  • OS1A_W16
    The graduate has basic knowledge in the field of industrial and intellectual property protection, and copyright law.