Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych – informacji prawnych pochodzących z różnych źródeł, np. prawodawstwa polskiego, europejskiego (w ograniczonym zakresie także amerykańskiego) oraz orzecznictwa w zakresie ochrony własności intelektualnej.
Connections with FLO:
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.