Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Ochrona własności intelektualnej
Learning outcome:
Zna i potrafi wykorzystywać dostępne źródła informacji prawnej w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym także źródła elektroniczne (np. sejmową bazę aktów normatywnych, strony UOKiK). Zna podstawowe, kompetentne witryny internetowe zajmujące się prawem autorskim, własności przemysłowej, know how i zarządzania własnością intelektualną.
Connections with FLO:
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.