Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Field classes with the environmental protection
Learning outcome:
Student rozumie literaturę z zakresu technik ochrony środowiska, wykorzystuje dostępne źródła informacji oraz wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Connections with FLO:
  • OS1A_U02
    The graduate reads with understanding Polish literature in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; reads uncomplicated scientific texts in English.
  • OS1A_U03
    The graduate uses available sources of information, including electronic sources.
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.