Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Field classes with the biology and ecology
Learning outcome:
Student potrafi wykonać projekt ścieżki dydaktycznej związanej z ochroną środowiska
Connections with FLO:
  • OS2A_U12
    Wykazuje umiejętność napisania pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań naukowych.