Module learning outcome data:
Code:
M_U005
Category:
Skills
Module:
Field classes with the biology and ecology
Learning outcome:
Student wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł
Connections with FLO:
  • OS1A_U09
    The graduate demonstrates the ability to correctly analyze and interpret data from different sources.