Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Field classes with the biology and ecology
Learning outcome:
Student ma świadomość zakresu swojej aktualnej wiedzy i rozumie potrzebę stałego samokształcenia i podnoszenia kompetencji
Connections with FLO:
  • OS1A_K01
    The graduate understands the need for lifelong learning.
  • OS1A_K05
    The graduate understands the need to improve professional and personal skills.