Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
student poznaje podstawową terminologię z zakresu problematyki komunikacji społecznej i negocjacji przydatnej w każdej pracy zawodowej
Connections with FLO:
  • SO1A_W15
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.