Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
student zdobywa elementarną wiedzę w zakresie prowadzenia i rozwijania form indywidualnej przedsiębiorczości, rozwiązywania konfliktów na drodze negocjacji
Connections with FLO:
 • TC1A_W16
  Student has the general knowledge necessary to understand the social, economic, legal and other non-technical conditions of the engineering activity
 • TC1A_W17
  Student has basic knowledge in economics, organization and business management, including quality management, business operations, technology transfer
 • BG1A_W16
  Ma podstawową wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej.
 • BG1A_W17
  Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko.
 • BG1A_W20
  Rozumie sposób funkcjonowania współczesnego społeczeństwa oraz jego filozoficzne, kulturowe, ekonomiczne, prawne, historyczne, religijne, polityczne i społeczne uwarunkowania.
 • BG1A_W21
  Zna na poziomie podstawowym pozatechniczne uwarunkowania przemian zachodzących we współczesnym świecie w wymiarze filozoficznym, kulturowym, ekonomicznym, prawnym, historycznym, religijnym, politycznym i społecznym.
 • BG1A_W22
  Zna na poziomie podstawowym zasady zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji pracy zbiorowej.
 • IO1A_W12
  A student has elementary knowledge of management i.e. quality management, business development and forms of individual entrepreneurship
 • ME1A_W15
  Ma wiedzę w zakresie społecznych i ekonomicznych aspektów działalności inżynierskiej
 • GF1A_W16
  Ma elementarna wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ekonomicznych aspektach tej działalności.
 • IT1A_W22
  zna podstawy obowiązującego prawa w zakresie własności intelektualnej
 • GF2A_W14
  Ma ogólną wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej
 • SO1A_W05
  Ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne; ma wiedzę o źródłach tych norm ich naturze, zmianach i sposobach wpływania na ludzkie zachowania.