Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
potrafi interpretować zjawiska i procesy chrakterystyczne dla świata wielokulturowego, ma świadomość wpływu czynników kulturowych na sposoby negocjowania
Connections with FLO:
  • SO1A_U06
    Potrafi interpretować zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.