Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Zna podstawy gospodarki przestrzennej, jej praktyczne znaczenie oraz interdyscyplinarny charakter.
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W04
    Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.