Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę o komponentach przestrzeni, układach funkcjonalno-przestrzennych oraz o czynnikach działalności gospodarczej. Potrafi dla poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej określić oraz ocenić najważniejsze czynniki oraz bariery rozwoju.
Connections with FLO:
  • OS2A_W01
    Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
  • OS2A_W02
    Konsekwentnie stosuje i upowszechnia zasadę ścisłego, opartego na danych empirycznych, interpretowania zjawisk i procesów przyrodniczych w pracy badawczej i działaniach praktycznych w zakresie nauk o Ziemi, nauk biologicznych, nauk chemicznych.
  • OS2A_U09
    Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.