Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma szczegółową wiedzę o metodach waloryzacji zasobów środowiska oraz ocenach walorów krajobrazu. Potrafi zastosować odpowiednią metodę oceny w ramach konkretnego zadania. Ma wiedze o potencjalnych oddziaływaniach planowanego gospodarowania w przestrzeni na środowisko.
Connections with FLO:
 • OS2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_U09
  Zbiera i interpretuje dane empiryczne oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski.
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.