Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma wiedzę na temat przyczyn powstawania oraz skutków konfliktów środowiskowym, potrafi wyznaczyć obszary konfliktowe w przestrzeni oraz umie określić przyczyny ich powstania jak i możliwości ich eliminowania oraz zapobiegania.
Connections with FLO:
 • OS1A_U01
  The graduate applies basic techniques and research tools in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences; interprets the results of analyses.
 • OS1A_K09
  The graduate is aware of the importance of and understands the non-technical aspects and effects of the engineering activity, including its environmental impact, and the resulting responsibility for the decisions taken.
 • OS2A_W01
  Rozumie złożone zjawiska i procesy przyrodnicze.
 • OS2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_U06
  Wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych.
 • OS2A_K01
  Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.