Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Ma podstawową wiedzę o sporządzaniu, celach i zakresie sporządzania oraz znaczeniu dokumentacji planistycznych sterujących zarządzaniem przestrzeni. Umie sporządzić elementy dokumenty planistycznej.
Connections with FLO:
 • OS1A_W01
  The graduate has knowledge of geology and hydrology, including the basics of general geology, mineralogy and petrography, geomorphology and quaternary geology, hydrology and hydrogeology, applicable to understanding, describing and analyzing selected environmental protection issues.
 • OS1A_W02
  The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
 • OS1A_W06
  The graduate has basic knowledge of environmental management and environmental resources management.
 • OS2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_W18
  Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu ochrony środowiska, takich jak np.: projekt rekultywacji terenu zdegradowanego, projekt prostego procesu biotechnologicznego, optymalizacja gospodarki odpadami w gminie, interpretacja zdjęć satelitarnych w monitoringu środowiska, tworzenie Programu Ochrony Środowiska w gminie, tworzenie Pozwoleń Zintegrowanych itp.