Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Rozumie skutki działalności techniczno-inżynierskiej w środowisku naturalnym oraz ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje w tym zakresie.
Connections with FLO:
 • OS1A_W02
  The graduate has basic knowledge of selected aspects related to environmental protection.
 • OS1A_W14
  The graduate understands the links between the achievements of mathematical and natural sciences and environmental sciences and the possibilities of their use in socio-economic life, taking into account the sustainable use of biological diversity.
 • OS1A_K01
  The graduate understands the need for lifelong learning.
 • OS1A_K07
  The graduate demonstrates the need to constantly update their knowledge in the field of mathematical and natural sciences, and environmental sciences.
 • OS1A_K09
  The graduate is aware of the importance of and understands the non-technical aspects and effects of the engineering activity, including its environmental impact, and the resulting responsibility for the decisions taken.
 • OS2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk o Ziemi umożliwiającą dostrzeganie związków i zależności w przyrodzie.
 • OS2A_W19
  Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.