Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
zna zakres swojej wiedzy z zakresu podstaw negocjacji i rozumie potrzebę dalszego rowijania się w tym zakresie
Connections with FLO:
  • KL1A_K01
    Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.