Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Spatial planning
Learning outcome:
Rozumie istotę i zasady pracy w grupie; potrafi ją współorganizować i pracować w niej. Ma świadomość roli absolwenta uczelni technicznej w popularyzowaniu osiągnięć nauki i praktyki w zakresie zarządzania środowiskiem oraz planowania przestrzennego.
Connections with FLO:
 • OS1A_K01
  The graduate understands the need for lifelong learning.
 • OS1A_K02
  The graduate is able to interact and work in a group, undertaking various roles.
 • OS1A_K09
  The graduate is aware of the importance of and understands the non-technical aspects and effects of the engineering activity, including its environmental impact, and the resulting responsibility for the decisions taken.
 • OS2A_K07
  Systematycznie aktualizuje wiedzę przyrodniczą i zna jej praktyczne zastosowania.