Module learning outcome data:
Code:
M_K003
Category:
Social competence
Module:
Basis for negotiations
Learning outcome:
kompetencje w zakresie umiejętności argumentacji w toku negocjacji oraz docenia wartość współpracy w zespole negocjatorów
Connections with FLO:
  • SO1A_K04
    Jest otwarty na krytykę swoich argumentów i potrafi je modyfikować w wyniku dyskusji.
  • SO1A_K05
    Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role