Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Script Programming
Learning outcome:
Zna paradygmat obiektowy i posługuje się podstawową terminologią.
Connections with FLO:
  • OS2A_W09
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.