Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Object Oriented Script Programming
Learning outcome:
Zna podstawową składnię języka Python i jej semantykę.
Connections with FLO:
  • OS2A_W09
    Ma wiedzę w zakresie statystyki na poziomie prognozowania (modelowania) przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych oraz ma znajomość specjalistycznych narzędzi informatycznych.
  • OS2A_W12
    Ma wiedzę w zakresie zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych stosowanych w zakresie nauk o Ziemi.