Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Object Oriented Script Programming
Learning outcome:
Potrafi zdefiniować w Pythonie nowe typy danych (klasy) i profilować ich właściwości.
Connections with FLO:
  • OS2A_U23
    Potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla ochrony środowiska, używając właściwych metod, technik i narzędzi.
  • OS2A_U24
    Posiada podstawowe umiejętności pozwalające na tworzenie prostych programów komputerowych oraz skryptów wspomagających korzystanie z aplikacji i urządzeń wykorzystywanych w ochronie środowiska.