Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Zna metody opracowania wyników badań terenowych. Umie sporządzić karty dokumentacyjne. Umie przeprowadzić interpretację sondowania DPL, badania presjo metrycznego, badania płytą sztywną.
Connections with FLO:
  • EZ1A_W02
    The graduate understands the processes taking place in the Earth’s lithosphere and has knowledge of the basic methods of its investigation using geophysical, geochemical and drilling methods