Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Engineering geology
Learning outcome:
Zna zasady obliczeń stateczności zboczy. Umie wykonać proste obliczenie stateczności. Zna zasady wyznaczania naprężeń w ośrodku gruntowym
Connections with FLO:
  • EZ1A_W02
    The graduate understands the processes taking place in the Earth’s lithosphere and has knowledge of the basic methods of its investigation using geophysical, geochemical and drilling methods