Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Wstęp do fizyki
Learning outcome:
Student potrafiwspółpracować w zespole rozwiązującym problemy rachunkowe
Connections with FLO:
  • IM1A_K01
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych