Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Learning outcome:
Student stosuje w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, także podczas pracy w laboratoriach specjalistycznych w dziedzinie inżynierii środowiska
Connections with FLO:
  • GG1A_W15
    Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w zakresie właściwym dla działalności geologiczno-górniczej.