Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Learning outcome:
Student potrwafi przeprowadzić proste pomiary czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
Connections with FLO:
  • GG1A_U09
    Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
  • GG1A_U20
    Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.