Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia
Learning outcome:
Student zna przepisy z zakrasu prawa i ochrony pracy, zna zagrożenia występujące na stanowiskach pracy
Connections with FLO:
  • GG1A_K03
    Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się - podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
  • GG1A_K05
    Wykazuje odpowiedzialność za ocenę zagrożeń wynikających ze stosowanych technik badawczych i tworzenie warunków bezpiecznej pracy.