Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Work Safety and Ergonomics
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zna zasady bezpiecznej pracy w środowisku pracy z zagrożeniami czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi
Connections with FLO:
  • OS1A_W15
    The graduate has basic knowledge of the principles of health and safety at work, and of ergonomics.