Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Chemistry
Learning outcome:
Student zna podstawową terminologię, pojęcia i prawa chemii a w szczególności: pierwiastki chemiczne oraz podstawową klasyfikację związków i reakcji chemicznych
Connections with FLO:
  • EZ1A_W07
    The graduate has knowledge of chemistry, including the terminology, concepts and laws of chemistry, principles of safe work with chemicals, basic operations and processes performed in laboratory practice, elements of nuclear chemistry, elements of physics and chemistry, as well as the properties of the most important chemical elements and groups of chemical compounds