Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Systemy teleinformatyczne i multimedialne
Learning outcome:
posiada wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji systemow multimedialnych
Connections with FLO:
  • BM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
  • BM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów