Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim, dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu nauk technicznych.
Connections with FLO:
  • BM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • BM2A_U24
    posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji