Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student umie pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł i na tej podstawie potrafi przygotować opracowanie multimedialne.
Connections with FLO:
  • BM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych