Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Student posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn.
Connections with FLO:
  • BM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego